Opplev Hardanger-fjorden

Hardangerfjord Adventure tilbyr eit unikt innsyn i fjordarmar, holmelandskap, isbrear og livet i og langs fjorden. Me tilbyr turar for mindre grupper på førespurnad eller enkeltbestilling på oppsette tidspunkt.

Les meir

Opplev Hardangerfjorden

Hardangerfjord Adventure tilbyr eit unikt innsyn i fjordarmar, holmelandskap, isbrear og livet i og langs fjorden. Me tilbyr turar for mindre grupper på førespurnad eller enkeltbestilling på oppsette tidspunkt.

Les meir

Hardangerfjord Adventure samarbeider med ulike reiselivsverksemder i regionen der me tilbyr unike turar for å oppleva isbrear, fruktdyrking, gardslivet, kultur, fjell og livet i fjorden i Hardanger.

Aktivitetene våre har i utgangspunktet i Kvam og Jondal i Hardanger, men me kan tilby turar frå kor som helst i Hardangerfjorden. Bestill direkte på oppsette turar frå Øystese eller ta kontakt med oss for å ei unik oppleving!

@ Hardingasete

trygge opplevingar tilpassa deg

@ Visit Hardangerfjord

turane våre

Hardangerfjord Adventure tilbyr ulike turar der du får oppleva fjord, fjell, mat og kultur i Hardanger på nært hald.

Våre aktiviteter tar utgangpunktet ulike punkt ved Hardangerfjorden som Thon Hotel Sandven i Norheimsund, Hardanger House i Jondal, Hardingasete på Ljones og Hardangerfjord Hotel i Øystese (hovudhamn i 2020). Turane går i delfjordane Samlafjorden, Hissfjorden og Sildafjorden, og innom sidefjordane Fyksesund og Maurangerfjorden. Me er svært fleksible når det gjeld hentestad, kontakt oss gjerne for nærmare avtale.

Når det gjeld skreddarsydde turar og andre oppdrag held me oss i utgangspunktet mellom Rosendal i sør og Utne/Kinsarvik/Bu i aust. Ta kontakt for nærmare spørsmål.

Visningsfilm

Om Hardangerfjord adventure

Opplev perler i Hardanger gjennom rask og trygg transport som gir personleg oppleving av ulike destinasjonar i midtre og ytre deler av Hardangerfjorden.

Kva ventar du på?

Pin It on Pinterest