Utforsk Hardanger-fjorden

Hardangerfjord Adventure tilbyr eit unikt innsyn i fjordarmar, holmelandskap, isbrear og livet i og langs fjorden. Me tilbyr turar for grupper på førespurnad.
Les meir

Utforsk Hardangerfjorden

Hardangerfjord Adventure tilbyr eit unikt innsyn i fjordarmar, holmelandskap, isbrear og livet i og langs fjorden. Me tilbyr turar for grupper på førespurnad.
Les meir
Hardangerfjord Adventure samarbeider med ulike reiselivsverksemder i regionen der me tilbyr unike pakkeløysingar for å oppleva isbrear, fruktdyrking, gardslivet, kultur, fjell og livet i fjorden i Hardanger.

Aktivitetene våre har i utgangspunktet i Kvam og Jondal i Hardanger, men me kan tilby turar frå kor som helst i Hardangerfjorden. Ta kontakt med oss for å ei unik oppleving for di gruppe!

@ Hardingasete

opplevingar som er tilpassa di gruppe

@ Visit Hardangerfjord

Pakkane våre

Hardangerfjord Adventure tilbyr ulike pakkar der du får oppleva fjord, fjell, mat og kultur på nært hald.

Våre aktiviteter tar utgangpunktet ulike punkt ved Hardangerfjorden som Thon Hotel Sandven i Norheimsund, Hardanger House i Jondal, Hardingasete på Ljones og Hardangerfjord Hotel i Øystese. Turane går i delfjordane Samlafjorden, Hissfjorden og Sildafjorden, og innom sidefjordane Fyksesund og Maurangerfjorden. Me er svært fleksible når det gjeld hentestad, kontakt oss gjerne for nærmare avtale.

Når det gjeld skreddarsydde turar og andre oppdrag held me oss i utgangspunktet mellom Rosendal i sør og Utne/Kinsarvik/Bu i aust. Ta kontakt for nærmare spørsmål.

Visningsfilm

Om Hardangerfjord adventure

Opplev perler i Hardanger gjennom rask transport og personleg oppleving av ulike destinasjonar i midtre og ytre deler av Hardangerfjorden.

Kva ventar du på?

Pin It on Pinterest