@ Visit Hardangerfjord

Hardangerfjord Adventure

Opplev perler i Hardanger gjennom trygg og rask transport som nær oppleving av ulike destinasjonar i midtre og ytre deler av Hardangerfjorden.

Om oss

Hardangerfjord Adventure tilbyr eit unikt innsyn i fjordarmar, holmelandskap, isbrear og livet i og langs fjorden. Me tilbyr påmelingsturar og turar for grupper på førespurnad.

Me nyttar såkalla RIB-båtar som transportmiddel til og frå ulike destinasjonar i midtre og ytre deler av Hardangerfjorden. For å oppleve perler langs fjorden tilbyr me fjordsafari til ulike fjordarmar og holmelandskap.

Hardangerfjord Adventure samarbeider med ulike reiselivsverksemder i regionen der me tilbyr unike pakkeløysingar for å oppleve isbrear, fruktdyrking, gardslivet, kultur, fjell og livet i fjorden.

Påmeldingsturane våre har avreise frå Hardangerfjord Hotel i Øystese, men for gruppar kan me tilby turar frå kor som helst i fjorden. Ta kontakt med oss for å ei unik oppleving for di gruppe!

Hardangerfjorden er Noregs nest lengste fjord, og den femte lengste fjorden i verda. Den ligg i Vestland fylke i distrikta Sunnhordland og Hardanger. Distriktet Hardanger startar i kommunane Kvam og Ullensvang i sørvest og følgjer fjorden heilt inn til tettstaden Eidfjord i aust og sørover langs Sørfjorden til Odda, samt omliggjande fjellområde som blant anna inkluderer Kvamskogen og deler av Hardangervidda og isbreen Folgefonna.

Hardanger er kjend for dramatiske landskap med fjell, breer, fossefall og fjordar. Det er også eit område som gir svært gode føresetnader for fritidsaktiviteter som brevandring, fjellvandring, kajakkpadling og sommerski på breen. Hardanger er også viden kjend for si fruktdyrking der det dyrkast eple, pære, plommar og morellar. 40 % av norsk frukt kjem frå Hardanger. Gode vilkår for oppdrett av laks gjer Hardangerfjorden til eit av dei fire store oppdrettsregionane i verda.

Hardangerfjord Adventure AS vart stifta hausten 2018 av i hovudsak eigarar frå reiselivet i kommunane Jondal og Kvam i Hardanger. Her kan nemnast aktørane bak Kramsjø B&B og Meieriet Restaurant (Herand), Hardanger House (Jondal), Hardingasete (Ljones), Thon Hotel Sandven (Norheimsund), Hardangerfjord Hotel (Øystese), Botnadraumen (Botnen i Fyksesund) og Hardanger Akvasenter (Steinstø). Me kan tilby spesialsydde pakkar i samarbeid med alle desse aktørane!

@Sverre Hjørnevik / Visit Hardangerfjord

Visningsfilm Fjordsafari

Praktisk informasjon

Tryggleik

Hardanger Adventure opererer i samsvar til vilkåra frå Sjøfartsdirektoratet for kommersiell bruk av båtar kortare enn 15m med 12pax eller mindre.

Me har system for sikkerheitsstyring som skildrar verksemda til fartøyet, operasjonsområdet, risikofaktorar, rutinar ved uønskte hendingar, tekniske spesifikasjonar og rutinar for vedlikehald.

Alle våre førarar har minst fritidsskipparsertifikat, kurs i passasjer- og krisehandtering, helseerklæring for arbeidstakarar på skip, grunnleggjande sikkerheitsopplæring og VHF-sertifikat.

Les meir

Før avgang går me alltid igjennom sikkerheitsinstruks og viktig informasjon slik at alle får en behageleg og trygg tur, og ikkje minst ei oppleving for alle aldrar.

Generell aldersgrense for å vera passasjer på våre båtar er 5 år der born som er 14 år eller yngre må vera i følgje med foreldre eller verge. Ta kontakt om de ønskjer å ha yngre born med, noko som er mogleg om de er ei gruppe som bestiller heile båten.

Når du bestiller ein tur med Hardanger Adventure online, godtar du vilkåra i erklæringa nedanfor når du stadfester bestillinga. Bestiller du på vegne av ei gruppe, må alle passasjerar signere denne erklæringa før avgang.

Av sikkerheitsmessige årsaker tek me ikkje med oss personar som er synleg rusa.

Med omsyn til lovverk og sikkerheit køyrer me aldri turar i mørke.

RIB-båt og passasjerar er forsikra hos Söderberg & Partners.

Båten

Båten me køyrer er ei Gemini RIB. Den er 35 fot og har to Yamaha utanbordsmotorar på 300 hk kvar. Båten er konstruert for å tåla svært grov sjø og har ekstremt gode sjøeigenskapar. Den er utstyrt med komfortable og sikre seter, noko som gjer båtturen til ei behageleg oppleving. Båten er heilt open, slik at ein får ei unik naturoppleving tett på sjøen.

Me har plass til 12 passasjerar. For større grupper har me moglegheit til å låne fleire båtar.

Utstyr

Me tilrår å kle seg i bukse og langerma genser med mindre det er veldig varmt. Du må kle deg etter vêr og sesong. Om våren, hausten og vinteren tilrår me ull på kalde dagar. Temperaturen er cirka 10 grader lågare i fart på fjorden enn i lufta på land.

Sikkerheit er den største prioriteten vår på alle turar. På alle turar med RIB vert du utstyrt redningsvest, og eventuell  flytedrakt når vèr og føre krev da. Fyrstehjelpsutstyr er alltid tilgjengeleg.

Les meir
Ta gjerne med deg fotoutstyr på turane våre. Ta med beskyttelse til utstyret dersom det regnar.

I båten har kvar einskilde passasjer oppbevaringsplass for ein mindre sekk under setet sitt.

Området

Våre påmeldingsturar går i utgangpunktet ut på Hardangerfjorden frå Hardangerfjord Hotel i Øystese. Turane går i delfjordane Samlafjorden, Hissfjorden og Sildafjorden, og innom sidefjordane Fyksesund og Maurangerfjorden. Me er svært fleksible når det gjeld hentestad, kontakt oss gjerne for nærmare avtale.

Når det gjeld skreddarsydde turar og andre oppdrag held me oss i utgangspunktet mellom Rosendal i sør og Granvin/Bu/Lofthus i aust. Ta kontakt for nærmare spørsmål.

Pin It on Pinterest